Визуализацията е създаването на мисловен образ на реалността, която искаме да се реализира.
Съзидателната визуализация съдържа представа за посоката, в която искаме да вървим, за това, което искаме.